Què podem fer amb el superàvit acumulat per la Fundació Sanitària Mollet?

Portaveu de la Plataforma en defensa de la sanitat pública al Baix Vallès

La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès hem denunciat, per activa i per passiva, el superàvit acumulat de la Fundació Sanitària Mollet, entitat privada que gestiona, entre altres, l’Hospital de Mollet del Vallès. Donat que aquest superàvit acumulat ascendeix a 17.500.000 € en els últims anys i 27.136. 315 euros provenien de diners públics, la nostra Plataforma @defensanitatBV fem una proposta amb les inversions necessàries per a la millora d’aquest servei públic sanitari. Igualment, exigim al CATSalut que faci la seva feina, i prioritzi la inversió en l'ampliació del Servei d'urgències incloent la creació d'una unitat específica per a temes menys urgents. Amb aquesta unitat evitaríem el col·lapse de les urgències més greus.

Contractar més personal per cobrir baixes i evitar fuites de professionals reforçant les especialitats per a reduir les llistes d’espera, que no compleixen els temps màxims marcats per CATSalut.
Crear una àrea d'urgències de Salut Mental, ara inexistent, per donar servei bàsic a aquestes malalties que necessiten una atenció immediata, ja que ara mateix, el CSMA acaba el seu servei a les 18 h i donada la importància del servei és incomprensible.

Creació d'una unitat d'urgències d'oftalmològiques, també inexistent. Renovació i compra de més aparells per a fer proves diagnòstiques com ara un Fibroscan, ressonància magnètica oberta, entre altres necessàries per a una bona diagnosi per optimitzar el servei i fer totes les proves al mateix centre i no perdre temps vital en molts casos.

Totes aquestes mesures coincideixen amb les propostes dels i de les professionals de l'Hospital per tal de millorar les seves condicions laborals alhora que es millora l'atenció als i les pacients, a més, reclamem mesures com ara ràtios adequades (professional/nombre de pacients), millora de les condicions dels contractes laborals i augment de la contractació, etc. I, com es pot apreciar, totes tenen un mateix objectiu: ampliar les infraestructures de l'Hospital de Mollet per tal de millorar l'assistència als usuaris.

Demanem una bona qualitat de servei públic i recordem que, a la vista dels ingents beneficis, es pot fer perfectament perquè només cal intenció i fiscalització d'aquests diners i de les inversions que s’hi poden fer, per part de totes les administracions implicades.

Diem no a la inversió d'aquest superàvit milionari en negoci i patrimoni privat. Els diners públics per als serveis públics! 27.136. 315 milions d'euros en tresoreria té la FSM en caixa o bancs. Una entitat sense ànim de lucre?

Edicions locals