Sant Fost aprova un ROM consensuat

L'Ajuntament aprova la normativa que regula el seu funcionament i la participació ciutadana i la creació d'un síndic local

Política

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) neix, de moment, amb bon peu, després que tots els grups municipals hagin destacat el consens que ha assolit la comissió redactora. Després d’anys amb aquesta assignatura pendent sobre la taula, dimarts el ple aprovava unànimement el document, que se sotmetrà a informació pública durant un mes, per passar a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor.

Tal i com avançava CONTRAPUNT el maig, el ROM contempla novetats importants respecte a la participació ciutadana, com la possibilitat de convocar consultes populars, així com la creació de consells sectorials consultius.
L’alcaldessa, Montserrat Sanmartí, considera la creació del ROM un “exercici de transparència” que ha de servir perquè “tots tinguem clar els procediments que facilitin la participació activa de la ciutadania”.
A més, la comissió redactora proposava també la creació d’una Sindicatura Municipal de Greuges, una figura que també ha rebut el vistiplau del ple i que serà l’encarregada de recollir les reclamacions del ciutadans respecte l’administració local. Sanmartí, alertava, però, que l’elecció del Síndic no serà immediata i caldrà esperar l’aprovació definitiva del reglament.
Tots els grups municipals recordaven que la proposta data de 2007 (GSF diu que ho va reivindicar llavors per primer cop) i es felicitaven perquè recollia bona part de les propostes de tots.

Edicions locals