Les claus de la reforma de l'administració local

L'avantprojecte de llei presentat pel PP acota les competències municipals i exerceix el control sobre sous i dedicacions

Política

La proposta de reforma de l'administració local presentada pel PP implica una reducció de competències dels ajuntaments, sobretot dels més petits, una limitació en el nombre de càrrecs electes que poden exercir la dedicació absoluta a l'Ajuntament i un control dels sous d'alcaldes i regidors. A continuació expliquem alguns dels punts claus de la reforma.

·L’Estat fixarà un cost estàndar per a cada servei públic. Els municipis de menys de 20.000 habitants que no arribin a la cobertura exigida hauran de traspassar la gestió a la Diputació. Seria el cas de tots els municipis baixvallesans excepte Mollet.

·Les mancomunitats i entitats locals (com la Mancomunitat del Galzeran) hauran de presentar els seus comptes en tres mesos, si no, desapareixeran.

·Queda prohibit crear noves empreses públiques i les existents hauran de sanejar-se o disoldre’s. A Mollet existeixen Emfo, Mollet Impulsa i Mollet Comunicació.

·Es limitará el nombre de membres de la corporació amb dedicació exclusiva en funció de la població. Així a Mollet hi podran haver un màxim de 15 (actualment n’hi ha 10); a Parets i la Llagosta no podran ser més de 7; a Sant Fost i Martorelles no podran ser més de 3 (actualment només tenen dedicació exclusiva els alcaldes) i en el cas de Santa Maria, no hi podrà haver cap.

·Es fixaran les retribucions màximes dels membres de les corporacions municipals en funció del nombre d’habitants. Així a Mollet, a la dedicació exclusiva li correspondrà un sou brut màxim de 65.000 euros. La referència per calcular els sous és la retribució del secretari d'Estat que percep, segons el ministre Montoro, uns 100.000 euros anuals (67.055 euros anuals bruts amb complements). A Mollet, l’alcalde té una retribució bruta anual de 61.750 euros.

(Podeu consultar el document de l'avantprojecte al document adjunt)

Edicions locals