Sant Fost compta amb un total de 2.655 arbres arreu del municipi

La dada s'extreu de l'inventari de l'arbrat que ha actualitzat l'Ajuntament

Societat

L'Ajuntament de Sant Fost ha actualitzat l’inventari de l’arbrat viari i de zones verdes i d’equipaments del municipi així com el pla de gestió de poda de l’arbrat. Segons aquest inventari, el municipi té un total de 2.655 arbres arreu del poble.

Aquesta classificació es detalla, per zones del municipi, el nombre d’arbres per carrer, l’espècie, alçada, potencial risc de l’arbrat i anualitat en què cal podar cada espècie, si s’escau, i la tipologia de poda més adequada en cada cas.

Dels 2.655 arbres identificats, el 73% es classifiquen com a arbrat viari, el 24% pertanyen a zones verdes i el 4% restant es troben en equipaments municipals. 

L'inventari també especifica que a Sant Fost hi ha 30 espècies d'arbres diferents repartides arreu del municipi, sent les més predominants l'Auro (Acer negundo) i el Lledoner (Celtis australis). Ambdues, espècies que s'adapten força bé a l'entorn urbà.

Per fer l'inventari s’ha realitzat una inspecció in situ de tot l’arbrat municipal seguit de l’anàlisi de l’estat i estructura actual i del tipus i gestió de poda a cinc anys vista que cal realitzar per cada espècie i carrer en funció de diversos paràmetres.

Edicions locals