La renúncia de l'herència en perjudici de creditors

Es pot fer una declaració de voluntat de no ser hereu

Contingut patrocinat

Una herència pot ser repudiada quan existeix una declaració de voluntat de no ser hereu i, en conseqüència, de no adquirir els béns hereditaris.

A ningú escaparà que aquesta renúncia pot provocar un perjudici en els creditors de la persona que hi renuncia, perquè no podran cobrar-se amb els béns que potencialment podrien heretar-se.
Així, per a protegir els creditors de l’hereu, el Codi Civil de Catalunya estableix en l'article 461-7 el següent:  

1. La repudiació de l’herència en perjudici dels creditors de l’hereu cridat no es pot oposar a aquests, que poden cobrar els crèdits de data anterior a la repudiació sobre els béns de l’herència o sobre la quota d’herència repudiada si manquen altres recursos per a cobrar-los.

2. El dret dels creditors caduca al cap d’un any de la repudiació.
És a dir, que si els creditors s’assabenten que l’hereu ha repudiat l’herència per a negar-se a pagar, poden reclamar el pagament dels deutes amb els béns de l’herència, tenint fins a un any per a poder imposar aquesta acció.

Iker Cabezuelo
Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 4t 2a Mollet del Vallès 935703991

 

Edicions locals