Eliminen de la Font de les Heures el rizoma de la canya americana, una espècie considerada invasora

El Consistori destaca la importància d'aquesta actuació, per 'altíssima' capacitat de l'espècie d’ocupar grans extensions amb rapidesa

Societat

Eliminen de la Font de les Heures el rizoma de la canya americana, una espècie considerada invasora
Eliminen de la Font de les Heures el rizoma de la canya americana, una espècie considerada invasora | Aj. Sant Fost

L'Ajuntament ha iniciat a la Font de les Heures els treballs per eliminar el rizoma, la tija subterrània, semblant a les arrels, que té la canya americana, una espècie al·lòctona considerada invasora. Aquestes tasques han estat subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

El Consistori destaca la importància d'aquesta actuació, ja que, segons expliquen l'espècie té una "altíssima" capacitat d’ocupar grans extensions, de manera ràpida i amb una densitat elevada. També detallen que el desenvolupament del seu rizoma en grans masses pot ser contraproduent respecte a l’estabilitat dels talussos de la llera, els quals podria arribar a desplaçar en bloc.

En aquest sentit, indiquen que per eliminar del tot el rizoma cal excavar almenys els primers 50 centímetres de profunditat amb una retroexcavadora i posteriorment triturar el residu vegetal a menys d’un centímetre o bé transportar-lo a un gestor de residus vegetals.

Així mateix, i per assegurar que la zona d'actuació a la Font de les Heures és revegetat, i s'evita la proliferació de nova canya, s'ha previst una sembra manual amb herbàcies autòctones en totes les zones on s’extregui la canya.

Al cap de 15 dies d'haver extret completament la canya americana es farà un manteniment on s'arrancaran els petits rebrots que puguin aparèixer de manera manual. Es farà un segon i tercer manteniment del tram de cara a mitjans de la primavera següent i a inicis de l’estiu.

En aquest tram també s'està eliminant exemplars d’altres espècies invasores com la troana (Ligustrum lucidum) i l’aliant (Ailanthus altíssima) i també es farà una plantació dispersa d’uns 400 exemplars amb espècies autòctones.

 

Edicions locals