La mancomunitat del Galzeran, en perill

L'Estat considera aquestes administracions "opaques"

Política

Santa Maria de Martorelles

La mancomunitat del Galzeran està en perill. El paquet de mesures anticrisi que ha aprovat avui el Consell de Ministres preveu l'eliminació d'organismes "intermedis", com mancomunitat de serveis, perquè el govern les considera "opaques". La nova llei de bases de règim local també determina que alguns ajuntaments de menys de 20.000 habitants passaran a ser gestionats per les diputacions.

Precisament, la mancomunitat del Galzeran s'ampliava el mes passat amb els ajuntaments de la Llagosta i Montornès, que se sumaven als tres impulsors, Sant Fost, Martorelles i Santa Maria.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que la nova llei pretén "evitar duplicitats" i que els ajuntaments només "prestin les competències per a les que tenen finançament".

L'Estat determinarà uns barems de qualitat a l'entorn de la llei d'estabilitat pressupostària per als municipis de menys de 20.000 habitants, que si no compleixen quedaran en mans de la Diputació.

Edicions locals