Sant Fost necessitarà 530 nous habitatges protegits en els pròxims 20 anys

El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de la Generalitat marca com a objectiu que un 15% del parc residencial sigui assequible

Societat

Sant Fost necessitarà 530 habitatges protegits en els pròxims 20 anys
Sant Fost necessitarà 530 habitatges protegits en els pròxims 20 anys

En els propers 20 anys, els municipis baixvallesans necessitaran més de 6.200 habitatges destinats a polítiques socials i, en concret a Sant Fost, se n'haurien de crear 530. Aquesta és la previsió que fa la Generalitat, que té com a objectiu que el 2042, un 15% de les llars de les poblacions que es troben en una zona de mercat tens d'habitatge tinguin algun tipus de protecció.

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials de la Generalitat està exposant als municipis el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), que és l’instrument de planificació que marcarà les línies de futur en habitatge a Catalunya fins al 2042.

El pla parteix d'una diagnosi inicial, amb una estimació d'habitatges existents i el tant per cent que està destinat a polítiques socials. En aquest sentit, de les dades dels set municipis baixvallesans analitzats es desprèn que només el 6,5% del parc residencial –3.374 habitatges– és social. Per tant, per arribar a complir el 15% que marca el PTSH es necessitarien 6.267 habitatges socials més.

En el cas de Sant Fost, la planificació indica que al municipi s'hi haurien d'oferir 530 nous habitatges socials, i és que, a hores d'ara, amb 60 habitatges socials, el percentatge és un dels més baixos del Baix Vallès (2,2%).

Per ampliar el parc d'habitatge públic al municipi, el govern santfostenc està estudiant possibles acords amb cooperatives d'habitatge per cedir un terreny municipal on construir-hi pisos socials en un futur. Tot i que la idea es troba en "fase embrionària", és una de les línies d'actuació plantejades pel regidor d'Habitatge de Sant Fost, Alberto Bastida. El regidor recorda, a més, que el POUM de Sant Fost preveu que un 30% de les noves construccions siguin a preu social i aposta també per fer polítiques fiscals que gravin els propietaris d'habitatges buits perquè aquests puguin passar a la borsa municipal de lloguer. "L'Ajuntament seria l'intermediari en aquestes operacions i això donaria garanties als propietaris i garantiria lloguers a preus que no siguin abusius", diu Bastida.

El regidor valora que la Generalitat consideri Sant Fost com una zona de mercat tens d'habitatge en el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, tot i que, el municipi formalment no està inclòs en el llistat de poblacions considerades de mercat tens de què disposa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. "Estem diagnosticant un problema que tothom sabia", opina. Bastida indica que, amb la Covid, Sant Fost ha crescut en habitants i "cal un pla d'habitatge i incrementar l'oferta de lloguer assequible, però, tot i que es poden fer polítiques des del món local, les competències són de l'Agència Catalana d'Habitatge i cal que hi inverteixi amb noves promocions", diu. En aquest sentit, Bastida reclama a la Generalitat que el pla s'acompanyi de recursos. "l Govern català "hauria de crear un fons que permeti als Ajuntaments fer les inversions per promoure habitatge social", opina.

Edicions locals