El Govern saldarà el seu deute amb els ajuntaments en tres mesos

La Generalitat i les diputacions aportaran uns 350 milions d'euros

Política

La Generalitat pagarà el deute que té contret amb els ajuntaments en un període de tres mesos. Aquest dijous el Govern català, les diputacions i les entitats municipalistes han signat el conveni per posar en marxa un pla dotat amb uns 350 milions d'euros que cobrirà els deutes reconeguts per la Generalitat a 31 de desembre.

El Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local preveu que les quatre diputacions hi aportin un total de 211.009.000 euros, que són la suma de l’import que cada una distribuirà entre els ens locals de la seva demarcació provincial respectiva. A més, la Generalitat complementarà aquesta aportació amb més de 140 milions d’euros addicionals.
 
La fórmula utilitzada serà una cessió de crèdit dels ens locals en favor de la Diputació, per tal que aquests puguin rebre anticipadament els pagaments pendents per part de la Generalitat. La Generalitat comunicarà a les diputacions els deutes reconeguts amb cada ens local i els ajuntaments que vulguin adherir-se al Pla rebran l’import fixat abans del 20 d’abril. La Generalitat es compromet a transferir l’import avançat per cada Diputació dins aquest mateix any.

Deute de milions al Baix Vallès
Els impagaments del Govern de la Generalitat afecten en major o menor grau a tots els ajuntaments catalans. En el cas del Baix Vallès, Mollet és la població amb un deute més gruixut que ascendeix a 6,8 milions segons dades de l'Ajuntament. Aquesta xifra correspon a inversions, la majoria de les quals ja estan executades; a diners previstos per a serveis educatius, com el percentatge que ha de pagar la Generalitat per les escoles bressol municipals; i a serveis cofinançats per les dues administracions.

A Parets, han comptabilitzat el deute en uns 2 milions d’euros, dels quals uns 400.000 corresponen als ajuts a les escoles bressol. A Sant Fost el deute ascendeix a uns 700.000 euros. Pel que fa a Martorelles l'Ajuntament xifra el deute en uns 900.000 euros.

Edicions locals