Sant Fost ampliarà els ajuts escolars el curs vinent i destinarà una partida de 34.000 euros

El govern treballa en una línia extraordinària adaptada a les noves circumstàncies de la Covid-19

L’Ajuntament està treballant per crear una línia d’ajuts extraordinaris a l’escolarització per al curs 2020/2021 adaptada a les noves circumstàncies provocades per la Covid-19. La finalitat d'aquesta proposta és poder donar una millor resposta a les necessitats actuals de les famílies santfostenques.

Aquests ajuts a l’escolarització no només serviran per garantir l’accés a material escolar com es fa habitualment, sinó que es vol ampliar a totes les despeses relacionades amb l’escolarització, posant especial èmfasi en el material informàtic indispensable per seguir el curs escolar.

La partida amb què es dotaran els nous ajuts s’ampliarà fins als 34.000 euros per poder donar resposta a totes les sol·licituds, que es preveu que augmentin arran de la situació provocada per la crisi sanitària.

El període de sol·licitud d'aquests ajuts serà del 15 al 29 de juliol. Podrà sol·licitar-los l’alumnat que estigui matriculat en un centre educatiu públic (en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil o d’ensenyaments obligatoris durant el curs corresponent a la convocatòria) i empadronat a Sant Fost amb la seva mare, pare o tutor legal.

Beques menjador

Pel que fa a les beques menjador, els ajuts del curs 2020/2021 oscil·laran entre el 50% i el 100% del cost, sense que superi el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts individuals de menjador s’iniciarà des de l'endemà de la seva publicació fins al 24 de juliol del 2020. Les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del consistori.

Edicions locals