La Secretaria General de l'Esport aprova mesures d'ajuda per a clubs, entitats i esportistes

El paquet té com objectiu facilitar la liquiditat econòmica en l'esport

Esports

| Fundació Esclerosi Múltiple

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) ha impulsat un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmics creats pel Covid-19 en el conjunt del sector esportiu català, i contribuir així a la seva recuperació un cop se superi la situació actual. 

Un dels principals ajuts econòmics és avalar el 80% dels crèdits que puguin demanar a les entitats financeres, les quals assumeixen el risc del 20%.  Es tracta de préstecs a quatre anys amb el primer any de carència.

A més, el Consell Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances (ICF) posen a disposició del teixit esportiu català, especialment per als que no tinguin accés a crèdit mitjançant les entitats financeres, una línia de finançament directe de 10 milions d'euros per a operacions d’entre 20.000 euros i 300.000 euros amb carència del primer any i termini de retorn màxim de 5 anys.

Es mantenen els programes de subvencions

Un segon bloc de mesures complementàries de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física va dirigit als programes de subvencions vigents i previstos per l’any 2020. D’aquesta manera, es mantindran i s’agilitzaran els procediments de convocatòries de subvencions de concurrència pública, i de subvencions nominatives corresponents als programes i línies de subvencions previstes a l’avantprojecte del pressupost 2020, sense esperar l’aprovació definitiva del pressupost de la Generalitat de Catalunya per part del Parlament.

Pel que fa als esportistes que formen part del programa d’Alt Rendiment Català (ARC) i a causa de l’ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020, es prorroga el Programa ARC, inicialment previst pel cicle 2017-2020, fins al 2021, per tal de garantir als 530 esportistes catalans inclosos en aquest programa les mateixes condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio del 2021.  

Edicions locals