El nombre de motos a Sant Fost creix un 26,3% en cinc anys

El parc mòbil santfostenc marca índexs històrics

Societat

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit, el 2018, les poblacions del Baix Vallès van registrar el màxim històric pel que fa al nombre de vehicles censats. Un nombre que no ha parat de créixer en els darrers anys malgrat les crides per promoure l'ús del transport públic.

A Mollet, en els últims cinc anys, el parc mòbil ha crescut un 4,8%, un creixement que és especialment destacat pel que fa a les motocicletes (+16,3%) i els tractors industrials (+32,5%). Els turismes també han augmentat (+4,8%), mentre que els camions i furgonetes i els autobusos i altres tipologies han disminuït un 4,3% i un 2,1%, respectivament.

 

A Sant Fost i Martorelles, el parc mòbil també ha crescut de manera molt similar: un 6,7% i un 6,6%, respectivament. En aquests dos casos també és notable el creixement del nombre de motocicletes. A Sant Fost, aquest tipus de vehicle va augmentar un 26,3%, i un 20% a Martorelles, on també va ser notable l'increment del 42,4% d'autobusos i altres. A Santa Maria de Martorelles, l'augment del parc mòbil va ser del 9,2%.

Pel que fa a l'índex de motorització (nombre de vehicles per habitant), les poblacions on les connexions en transport públic són pitjors són aquelles amb índexs més alts. Sant Fost i Martorelles, per la distribució de les zones residencials –amb urbanitzacions aïllades sobretot a Sant Fost– i per la manca de mitjans de transport com el tren, són municipis on els veïns depenen molt més del vehicle privat. És per aquest motiu que registren els índexs de motorització més alts del Baix Vallès amb més d'un vehicle per cada habitant major de 15 anys (1,03 vehicles per habitant a Martorelles i 1,01, a Sant Fost).

Edicions locals