Les Colles de Sant Fost fan la seva assemblea fundacional

Després de néixer, gairebé de manera espontània, poc abans de la festa major, les Colles de Sant Fost han celebrat aquest mes la seva assemblea fundacional. Durant la reunió es va escollir la junta de l'entitat que estarà presidida per Marc Muñarch.

Política

L’acompanyaran en aquesta etapa Xavier Pau (vicepresident); Ariadna Cano (secretària); Helios Martínez (tresorer); i Víctor León, Jèssica Santacreu, Víctor Torremocha, Alberto Ortega, Joel Calvet, i Mari Carmen Asensio, com a vocals.
L’entitat, que està enllestint els tràmits per legalitzar-se com a tal, també va aprovar els estatuts i el calendari d’activitats anuals. La festa major continuarà sent el principal acte de les Colles, que es van crear precisament amb l’objectiu de dinamitzar els joves i viure “una festa major diferent”. Amb tot, es mantindran altres activitats, com per exemple la verema. Les tres colles (Cotxins, + Turbats i Serenos) pretenen donar-se a conèixer a la població per animar altres grups a formar la seva pròpia colla de cara a la propera festa major.

Edicions locals