El Síndic de Greuges inicia 205 actuacions al Baix Vallès el 2018

Rafael Ribó presenta el seu informe anual al Parlament

Societat

El Síndic de Greuges de Catalunya va iniciar l'any passat 205 actuacions als municipis del Baix Vallès. D'aquestes, 105 van ser queixes interposades pels ciutadans i 100 van ser consultes.

En concret, les actuacions es van distribuir per municipis de la següent manera: la Llagosta (17 queixes i 16 consultes); Martorelles (2 queixes i 3 consultes); Mollet (42 queixes i 33 consultes), Montmeló (8 queixes i 3 consultes); Montornès (8 queixes i 15 consultes); Parets del Vallès (19 queixes i 25 consultes); Sant Fost (8 queixes i 4 consultes), i Santa Maria de Martorelles (1 queixa i 1 consulta).

Així queda reflectit en l'Informe  2018  del  Síndic, presentat al Parlament, i que  recull  tota  l'activitat  duta  a terme  per  la  institució l'any passat, un any en què les queixes i consultes relacionades amb les polítiques i drets socials han estat les més nombroses. De fet, segons dades de l'informe anual, al Vallès Oriental el 24,9% de les actuacions estaven centrades en aquest àmbit, principalment en els de serveis socials, salut i educació. A continuació, les actuacions relacionades amb el consum, amb un 21,9% van ser les segones més nombroses, seguides de les de l'àmbit de les queixes i consultes sobre administracions públiques i tributs (21,5%).

D'altra banda, l'informe del Síndic també comptabilitza el nombre de queixes i actuacions d'ofici tramitades amb els ajuntaments durant el 2018. En aquest cas, al Baix Vallès  se n'han tramitat una seixantena: la Llagosta (6), Martorelles (3), Mollet (18), Montmeló (5), Montornès (10), Parets (7), Sant Fost (8) i Santa Maria de Martorelles (2).

L'ús del català al Registre Civil

En el seu informe, el Síndic destaca algunes de les resolucions. En el cas de Mollet, el Síndic fa referència a una queixa sobre les dificultats que tenia el promotor d'aquesta queixa perquè el Registre Civil de Mollet li facilités en català la documentació necessària per tramitar el seu casament civil. El Síndic va manifestar que en els casos en què les persones s'adrecen als òrgans judicials de forma expressa en una de les llengües oficials "seria desitjable que les respostes  es  facilitessin en la mateixa llengua llevat de manifestació expressa en contra".

Així doncs, va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'informés sobre les actuacions que ha dut a terme en relació amb aquest afer i en general sobre la disponibilitat en els registres civils de la documentació en les llengües oficials a Catalunya. El TSJC informava que tots els models que expedeix el Ministeri de Justícia per als registres civils a Catalunya són en format bilingüe català i castellà. També indicava que, en aquest cas, la persona interessada "va sol·licitar obtenir el llibre de família únicament en català, possibilitat que no existeix, com tampoc no es pot obtenir únicament en castellà".

D'altra banda, el Síndic també destaca en el seu informe una queixa relativa a les molèsties ocasionades a un veí per uns contenidors d'escombraries a Martorelles. En aquest cas, l'Ajuntament va informar al Síndic que havia canviat d'ubicació els contenidors i que, actualment, l'àrea d'emergència de recollida de residus s'ubica en una zona sense habitatges.

Informe del Síndic Personer de Mollet

D'altra banda, dilluns (19 h), el Síndic Personer de Mollet, Lluís Martínez Camps, presentarà l’informe anual de la seva gestió durant l’any 2018. Serà en un ple extraordinari a l'Ajuntament obert a la ciutadania.

Edicions locals