La Generalitat aposta pel traçat nord de la B-500

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha tramès al de Medi Ambient l'estudi previ ambiental del futur eix Badalona-Mollet per la Conreria (B-500), que dibuixa els possibles traçats i n'analitza les repercussions.

Societat

El tram de nova construcció, de 7,5 quilòmetres, correspon al perllongament de la C-59 des de l’autopista C-33 a Mollet fins a Badalona. En el traçat es plantegen dos corredors principals: un, més al nord i que la Generalitat estudia com a preferent, que s’inicia a la cruïlla entra la B-20 i l’actual B-500. Aquest traçat, al seu pas per Sant Fost, seria el que quedaria més allunyat del nucli urbà. L’altra alternativa dissenyada és la sud, que, a Badalona, s’inicia a la intersecció entre la B-20 i la carretera de Pomar, i que en el seu pas per Sant Fost quedaria més propera al nucli residencial.
Els dos corredors inclouen la construcció d’un doble túnel de 3 quilòmetres, que a Sant Fost manté l’estructura protegida de la visió directa des de les zones urbanitzades, i un viaducte des del Besòs a la car-retera de la Roca.

DOCUMENT OBERT

L’informe, que ha de publicar pròximament del Departament de Medi Ambient, estarà obert a les propostes i suggeriments d’administracions, entitats i particulars. El document assenyala els possibles impactes en el territori de la futura infraestructura i analitza aspectes com els efectes de la nova carretera sobre l’atmosfera; sobre els espais naturals i la fauna i la flora; els impactes potencials sobre el patrimoni cultural; conseqüències en aqüífers i fonts, i impacte acústic, entre altres.
Aquest és un pas previ a la publicació de l’estudi d’impacte ambiental i l’estudi informatiu de la via, que a hores d’ara està redactant el DPTOP, i que preveu sotmetre a informació pública a partir del segon trimestre de 2010. El pas següent un cop es presentin aquests documents i se sotmentin a les al·legacions pertinents serà la redacció del projecte constructiu, en el qual ja es dissenyarà el traçat definitiu de la futura carretera.

Edicions locals