Sant Fost reactiva els treballs d'elaboració del ROM

L'equip de govern de Sant Fost ha reiniciat els treballs per a la redacció del futur Reglament Orgànic Municipal (ROM), un document que regula les normes de funcionament intern dels ajuntaments. Els grups municipals ja han fixat un calendari d'elaboració.

Política

Aquesta constitució municipal ha de fixar, entre altres, el règim organitzatiu; el funcionament dels òrgans municipals (com els plens o les juntes de govern local); l’estatut dels membres de la corporació; i els drets d’informació i de participació dels veïns i de les entitats del municipi.
A finals de febrer, els portaveus dels diferents grups municipals es van reunir i van establir un calendari per a la continuació dels treballs de redacció del ROM, un punt inclòs en el pacte de govern signat per IUSF, CiU i ERC, que en l’últim any ha estat molt reclamat per part de l’oposició.
El govern local assegura que les sessions van quedar paralitzades perquè “amb la formació del nou equip de govern es van multiplicar les tasques i reunions per diversos compromisos amb la ciutadania com la modificació del Pla Parcial de la Conreria, el POUM i el nou pressupost”.

ÒRGANS PARTICIPATIUS

Un altre dels òrgans participatius que estan en procés de creació és una taula ciutadana, que formaran representants de tots els grups municipals i associacions de veïns, i en la qual es debatran temes d’interès general com mobilitat, urbanisme, medi ambient i territori. De fet, aquesta comissió neix d’una esmena del PSC a la moció de GSF, que demanava la creació d’una taula per parlar sobre els problemes de trànsit al municipi. Els socialistes, però, van proposar que la taula “tracti més àmbits perquè fer comissions de cada tema concret no seria funcional”, apunta la portaveu del PSC, Josefina Caro. L’esmena va ser aprovada per unanimitat.
D’altra banda, ha començat a caminar el Consell de Cultura, que està en procés de creació, i que ha de ser un espai de participació, consulta i assessorament de qüestions culturals a la població.

Edicions locals