La casa pairal de Mas Llombart s’enderrocarà i només se’n conservarà la façana

La falta d'un pla especial de protecció de patrimoni de tot el municipi motiva la redacció de plans individualitzats per actuar en edificacions històriques

Societat

El ple de Sant Fost de la setmana passada va aprovar provisionalment el pla especial de la masia Mas Llombart, un pla de protecció i d’intervenció urbanística que permetrà que la casa pairal, avui en molt mal estat, pugui ser enderrocada –i si s'escau, reconstruïda– i només se’n conservi i rehabiliti la façana, que és l’element del conjunt amb més valor històric i patrimonial.

Pel que fa a la masia històrica de Mas Llombart, avui convertida en restaurant, es conservarà i protegirà de manera integral el cos central de l’edificació. A més, per la proximitat d’aquest conjunt patrimonial amb el torrent, el pla especial també inclou un projecte de control de possibles inundacions, amb un informe hidrològic que preveu com fer front a les possibles avingudes d’aigua.

La masia de Mas Llombart i el seu entorn estan inclosos, pel seu interès històric, a l’inventari d’elements a protegir del patrimoni arquitectònic de Sant Fost, així com a la relació de béns culturals d’interès local de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Per això, "com que a dia d’avui Sant Fost no disposa d’un pla especial de protecció de patrimoni de tot el municipi, l'ordenament d’aquestes zones protegides s’ha de desenvolupar a través de plans de protecció individualitzats", expliquen fonts municipals.

D'altra banda, un altre pla especial que també s’està redactant en aquests moments és el corresponent a un habitatge centenari de l’avinguda Emili Monturiol, motivat per la voluntat del propietari de fer obres de reforma i ampliació d’una edificació situada en un conjunt residencial inclòs a l’inventari de béns a protegir que preveu el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Fost.

Edicions locals