644.000 euros per millorar el ferm de la B-500 entre Mollet i Sant Fost

El DPTOP farà obres de reforç en el ferm de la carretera de la Conreria (B-500) entre can Romagosa a Sant Fost i Mollet. El govern català destinarà 644.000 euros a les obres que tindran una durada d'uns quatre mesos.

Societat

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha obert la licitació de les obres de reforçament del ferm de la B-500 en el tram des Sant Fost de Campsentelles (a la  zona de  Can Romegosa), fins al final de la carretera a la intersecció amb l’antiga  N-152, al terme municipal de Mollet del Vallès.
 
L’actuació que s’impulsa abastarà quatre quilòmetres de longitud i inclourà: l’estesa d’una nova capa de paviment al llarg de tot el tram, amb un tractament específic previ en els punts en què sigui necessari; la neteja i reperfilat d’alguns trams de cunetes i passos salvacunetes; la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i d’elements d'abalisament; i la reposició dels junts en estructures que estiguin malmesos.

Es preveu que durant aquesta tardor s’adjudiquin els treballs, amb una inversió prevista de 644.000 euros. Els treballs s’iniciaran el primer trimestre de l’any vinent i tindran una durada de quatre mesos.
La carretera B-500 o carretera de la Conreria, des de  Badalona a Mollet del Vallès, constitueix la comunicació bàsica entre el nord del Barcelonès i el Vallès Oriental.
 

Edicions locals