El Govern català fomentarà la mancomunació de serveis entre pobles

L'executiu a prova el Projecte de llei de governs locals que promou la unió de municipis

Política

El Govern de la Generalitat aprova el Projecte de llei de governs locals de Catalunya, que, entre d'altres, vol promoure que els ajuntaments mancomunin serveis. El text, que encara ha de passar el tràmit parlamentari, també fomenta la fusió voluntària de municipis, sempre i quan ho justifiquin motius històrics, identitaris, geogràfics i econòmics.

El Govern fomentarà la mancomunació de serveis entre municipis i establirà uns estàndards mínims de qualitat, d’acord amb les entitats municipalistes, per a la prestació dels serveis obligatoris. Un altre dels punts que proposa és la supressió de l’assignació de competències, és a dir, que la Generalitat no podrà delegar la prestació de serveis als municipis si no va acompanyada de finançament.

Desaparició dels consellers comarcals
El projecte també preveu buidar políticament els consells comarcals perquè esdevinguin el principal ens de gestió mancomunada de serveis locals. Així desapareixeran els consellers comarcals com a càrrecs de representació política, la qual cosa representa la disminució de 1.034 càrrecs públics remunerats, 33 dels quals del Vallès Oriental. D'aquesta manera, el principal òrgan de govern serà el Consell d’Alcaldes, en el qual els alcaldes tindran vot ponderat en funció de la població del seu municipi.

En els municipis i entitats municipals descentralitzades de menys de mil habitants, els consells comarcals prestaran de forma automàtica els serveis mínims de recollida de residus, aigües residuals, neteja viària, control d’aliments i begudes. A més, els consells comarcals seran els encarregats de gestionar els serveis mínims municipals, quan els municipis no assoleixin els estàndards mínim de qualitat.

Edicions locals